Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

 

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este societatea TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS SRL, cu sediul in Craiova, Bdul N. Titulescu, nr. 49, bl.9, sc.1, parter, telefon: 0773.93.55.19, email: rezervari@terra-blue.ro
Pentru a va putea oferi informatii si servicii turistice TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS stocheaza date si pe servere ale tertilor (ex. gazduirea site-ului web, servicii email)

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra sau a celor pe care ii reprezentati, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, CNP, data nasterii/varsta, serie si nr. carte de identitate, pasaport, date bancare, date de sanatate, adresa IP, datele rezultate din navigarea dvs. pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS
Informatii suplimentare prelucrate atunci cand se incheie un contract cu TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, orice alte informatii privind rezervari sau accesarea unor oferte ale TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS

Scopul colectarii si prelucarii datelor cu caracter personal:
TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS SRL prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul legii, cu buna credinta, in scopuri legitime, pentru ofertarea serviciilor turistice, de calatorie sau asociate acestora, incheierea, administrarea si executarea contractului de prestari servicii incheiat, efectuarea incasarilor, emiterea facturilor si chitantelor, emiterea biletelor de avion, a cartilor de imbarcare, a biletelor de autocar sau incheierea politelor de asigurare medicala, in scopul respectarilor hotararilor judecatoresti (daca este cazul)

Temeiuri juridice:
Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte
Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului
Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra
Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice
Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS  sau ale unui tert cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese
In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obtinut consimtamantul persoanei vizate

Dezvaluirea datelor:
Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal cu furnizori IT (hosting web, platforma site, furnizori servicii email), cu alti prestatori de servicii turistice cu care colaboram pentru furnizarea serviciilor, precum si alte autoritati publice, entitati indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terta parte implicata), sau alte entitati in contextul furnizarii ofertelor si serviciilor TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.)
Pentru prestarea serviciilor contractate, putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus
In situatii exceptionale, daca este necesar asiguarii serviciilor TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie
Pentru oferirea serviciilor turistice utilizam o serie de terti care pot colecta date de la utilizatori (Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube)

Modificare datelor:
In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: rezervari@terra-blue.ro
Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.
Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS (inclusiv obligatia legala a TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem
Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete
Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant
Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii
Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. TERRA BLUE TRAVEL & HOLIDAYS va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare
Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:
Craiova, Bulevardul N. Titulescu, nr. 49, bl.9, sc.1, parter
Email: rezervari@terra-blue.ro
Tel: 0773.93.55.19
Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania